ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Общи условия за сайта на Шанс Травел ЕООД

 

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

 

Настоящите условия за интернет резервации задължават Шанс Травел ЕООД да осигури заявената и платена от клиента резервация,според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

Полето "Забележки" в резервационния формуляр няма задължителен характер за Шанс Травел ЕООД и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

В резервацията, под деца се приемат само лицата които нямат навършени 12 години към датата на пристигането. Дете под 2 години не се отбелязва като такова в резервационната форма. Информация за него трябва да се отбележи в коментара в края на резервацията. В случай, че искате да направите резервация за повече от едно бебе от 0-2 г. е необходимо да се свържете с нас на телефон: +359 89 551 1375 или на e-mail: info@chancetravel.com.

Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер на посочен от Вас e-mail.

 

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

 

Цените в интернет страницата на Шанс Травел са брутни. Общата дължима сума от клиента се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца.

При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

При извършване на online резервации е необходимо да се заплати общата сума, показана в края на процеса на резервирането. Плащането трябва да се осъществи по посочените по-долу начини на плащане най-късно до показания в края на резервирането срок.

Заплащането се извършва еднократно по посочените начини.

 

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

 

Разплащането може да се осъществи по 2 различни начина:

1. Чрез банков трансфер

Плащането на цялата сума трябва да се извърши най-късно в посочения след резервирането срок. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане или вносната бележка, като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане.

При електронно банкиране е необходимо да изпратете детайлите на плащането на e-mail – info@chancetravel.com

 

2. В брой

Клиентът може да плати и получи ваучер за резервирания хотел място в който и да е офис на Шанс Травел ЕООД ,но не по късно от определения срок за плащане в град София на адрес:
бул. "Джеймс Баучер" 20
ул. "Княгиня Клементина" 4

 

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

 

След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията.

В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

Можете да се откажете от вашата хотелска резервация без неустойка,ако анулацията е заявена преди посочената най-късна дата за това. За анулации след тази дата  неустойката е в размер на 100% от стойността на резервацията. 

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

При възстановяване на заплатени с кредитна или дебитна карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез транcакция по картата, с която е извършено плащането.

 

ВАЖНО!

Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок тя ще бъде автоматично анулирана от системата. При плащане по банков път и не изпратено копие от документа за плащането, резервация ще бъде отказана и премахната от резервационната система.

В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече интернет резервация, моля уведомете ни на email: info@chancetravel.com или на телефон: +359 89 551 1375.

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с интернет резервации до e-mail: info@chancetravel.com или позвънете на телефон: +359 89 551 1375.

Шанс Травел ЕООД е регистриран администратор на лични данни с Идент.номер 412673. 

 

Ние имаме нужда от вашите лични данни (като ЕГН, адрес, имена, телефон, имейл и други), за да сме в състояние да извършваме услуги, свързани с вашето пътуване. Всички лични данни се събират, съхраняват и използват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Вашите лични данни могат да бъдат предавани на трети лица във връзка с вашите резервации (като застрахователни компании, авиокомпании, хотели и други). 

 

За да продължите с резервацията е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ НА Шанс Травел ЕООД.